Vilkår og betingelser

BEKREFTELSE

Når du har fullført bestillingen, vil en ordrebekreftelse bli sendt til din e-postadresse. I bekreftelsen finner du all informasjon om produkter, pris, fakturerings- og leveringsadresse.

PRISER

Alle priser i butikken er oppgitt i din lokale valuta og alle priser inkluderer 25 % mva. Vi tar forbehold om prisendringer forårsaket av prisendringer fra leverandører, trykkfeil i prislisten og feil i priser på grunn av feilinformasjon og forbeholder oss retten til å justere prisen. Vi skal ikke være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endringer, prisendringer, suspensjon eller avslutning av tjenesten.

BETALINGSALTERNATIVER

Lonndeu tilbyr betaling med betalingskort og Klarna.

PRODUKTER

Enkelte produkter eller tjenester kan være tilgjengelig eksklusivt online via nettstedet. Disse produktene eller tjenestene kan ha begrensede mengder og kan kun returneres eller byttes i henhold til våre retningslinjer for retur.

Vi har gjort vårt ytterste for å vise så nøyaktig som mulig fargene og bildene av produktene våre som vises i butikken. Vi kan ikke garantere at dataskjermens visning av noen farger vil være nøyaktig.

Vi forbeholder oss retten, men er ikke forpliktet, til å begrense salget av våre produkter eller tjenester til enhver person, geografisk region eller jurisdiksjon. Vi kan utøve denne retten fra sak til sak. Vi forbeholder oss retten til å begrense mengden av produkter eller tjenester vi tilbyr. Alle produktbeskrivelser eller produktpriser kan endres når som helst uten varsel, etter eget skjønn. Vi forbeholder oss retten til å avslutte ethvert produkt når som helst. Ethvert tilbud for produkter eller tjenester på denne siden er ugyldige der det er forbudt. Vi garanterer ikke at kvaliteten på produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale kjøpt eller innhentet av deg vil oppfylle dine forventninger, eller at eventuelle feil i tjenesten vil bli rettet.

KLAGER

Vi inspiserer alle produkter før de sendes til deg. Skulle produktet fortsatt være skadet, forplikter vi oss i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning til å utbedre mangelen. Du må alltid kontakte oss for en godkjenning før du returnerer en defekt vare. Reklamasjonen skal sendes umiddelbart etter at mangelen er oppdaget. Meld fra til info@lonndeu.com hvor du oppgir navn, adresse, e-postadresse, ordrenummer og en beskrivelse av feilen.

Hvis vi ikke klarer å rette feilen eller levere et lignende produkt, refunderer vi deg for det defekte produktet i henhold til gjeldende forbrukerbeskyttelseslovgivning. Vi er ansvarlige for returfrakt for godkjente reklamasjoner. Vi forbeholder oss retten til å avslå en klage dersom det viser seg at produktet ikke er defekt i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning. Ved klage følger vi retningslinjer fra den generelle klagenemnda, se arn.se.

NØYAKTIGHET AV FAKTURERING OG KONTOINFORMASJON

Vi forbeholder oss retten til å avvise enhver bestilling du legger inn hos oss. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller kansellere antall kjøpt per person, per husholdning eller per bestilling. Disse begrensningene kan omfatte bestillinger som er plassert av eller under samme kundekonto, det samme kredittkortet og/eller bestillinger som bruker samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. I tilfelle vi gjør en endring i eller kansellerer en bestilling, kan vi forsøke å varsle deg ved å kontakte e-posten og/eller faktureringsadressen/telefonnummeret som ble oppgitt på tidspunktet bestillingen ble foretatt. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forby bestillinger som, etter vår egen vurdering, ser ut til å være plassert av forhandlere, forhandlere eller distributører.

Du samtykker i å oppgi gjeldende, fullstendig og nøyaktig kjøps- og kontoinformasjon for alle kjøp gjort i butikken vår. Du samtykker i å umiddelbart oppdatere kontoen din og annen informasjon, inkludert e-postadresse og kredittkortnumre og utløpsdatoer, slik at vi kan fullføre transaksjonene dine og kontakte deg ved behov. For mer detaljer, vennligst se vår returpolicy.

TREDJEPARTSLINKER

Visse innhold, produkter og tjenester tilgjengelig via nettstedet vårt kan inkludere materiale fra tredjeparter.

Tredjepartslenker på dette nettstedet kan lede deg til tredjepartsnettsteder som ikke er tilknyttet oss. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller evaluere innholdet eller nøyaktigheten, og vi garanterer ikke og vil ikke ha noe ansvar eller ansvar for noe tredjepartsmateriale eller nettsteder, eller for andre materialer, produkter eller tjenester fra tredjeparter.

Vi er ikke ansvarlige for noen skade eller skade knyttet til kjøp eller bruk av varer, tjenester, ressurser, innhold eller andre transaksjoner gjort i forbindelse med tredjeparts nettsteder. Les nøye gjennom tredjepartens retningslinjer og praksis, og sørg for at du forstår dem før du engasjerer deg i en transaksjon. Klager, krav, bekymringer eller spørsmål angående tredjepartsprodukter bør rettes til tredjeparten.

PERSONLIG INFORMASJON

Din innsending av personlig informasjon gjennom butikken er underlagt vår personvernerklæring.

FEIL, UNØYAKTIGHETER OG UTLEVELSER

Noen ganger kan det være informasjon på nettstedet vårt som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser som kan være relatert til produktbeskrivelser, priser, kampanjer, tilbud, produktfraktkostnader, transitttider og tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser, og til å endre eller oppdatere informasjon eller kansellere bestillinger hvis informasjon eller på et relatert nettsted er unøyaktig når som helst uten forvarsel (inkludert etter at du har sendt inn bestillingen). Vi påtar oss ingen forpliktelse til å oppdatere, endre eller avklare informasjon på nettstedet vårt, inkludert uten begrensning, prisinformasjon, med unntak av det som kreves av loven.

FORBUDT BRUK

Du har forbud mot å bruke nettstedet eller dets innhold:

(a) for ethvert ulovlig formål; (b) å oppfordre andre til å utføre eller delta i ulovlige handlinger; (c) å bryte internasjonale, føderale, provinsielle eller statlige forskrifter, regler, lover eller lokale forordninger; (d) å krenke eller krenke våre immaterielle rettigheter eller andres immaterielle rettigheter; (e) å trakassere, misbruke, fornærme, skade, ærekrenke, baktale, nedverdige, skremme eller diskriminere basert på kjønn, seksuell legning, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemming; (f) å sende inn falsk eller villedende informasjon;

(g) å laste opp eller overføre virus eller annen type ondsinnet kode som vil eller kan bli brukt på noen måte som vil påvirke funksjonaliteten eller driften av tjenesten eller til relaterte nettsider, andre nettsteder eller Internett; (h) å samle inn eller spore andres personopplysninger; (i) å spam, phish, pharm, påskudd, edderkopp, krype eller skrape; (j) for uanstendig eller umoralsk formål; eller (k) for å forstyrre eller omgå sikkerhetsfunksjonene til tjenesten eller et relatert nettsted, andre nettsteder eller Internett. Vi forbeholder oss retten til å avslutte bruken din av tjenesten eller et relatert nettsted for brudd på noen av de forbudte brukene.

ANSVARSBEGRENSNING

Vi tar ikke ansvar for indirekte skader som kan oppstå på grunn av produktet. Vi påtar oss ikke ansvar for forsinkelser/feil som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll (Force Majeure). Disse forholdene kan for eksempel være arbeidskonflikt, brann, krig, myndighetsvedtak, redusert eller ingen leveranse fra leverandør. Det tas heller ikke ansvar for eventuelle endringer i produkter/produktegenskaper som er endret av den respektive leverandøren og andre faktorer utenfor vår kontroll.

ERSTATNING

Du godtar å skadesløs, forsvare og holde Lonndeu og våre overordnede, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere, offiserer, direktører, agenter, entreprenører, lisensgivere, tjenesteleverandører, underleverandører, leverandører, praktikanter og ansatte ufarlig fra ethvert krav eller krav, inkludert rimelige krav. advokathonorarer, betalt av en tredjepart på grunn av eller som følge av ditt brudd på disse tjenestevilkårene eller dokumentene de inneholder ved referanse, eller ditt brudd på noen lov eller rettighetene til en tredjepart.

GJELDENDE LOV

Disse vilkårene og eventuelle separate avtaler skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Stockholm, Sverige.

ENDRINGER I VILKÅRENE FOR SERVICE

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å oppdatere, endre eller erstatte noen del av disse vilkårene ved å legge ut oppdateringer og endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke nettsiden vår med jevne mellomrom for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettstedet vårt etter publisering av eventuelle endringer i disse vilkårene utgjør aksept av disse endringene.