Allmäna villkor

BEKRÄFTELSE

När du har slutfört din beställning kommer en orderbekräftelse att skickas till din e-postadress. I bekräftelsen hittar du all information om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress.

PRISER

Alla priser i butiken är angivna i din lokala valuta och alla priser inkluderar 25% moms. Vi reserverar oss för prisändringar orsakade av prisändringar från leverantörer, tryckfel i prislistan och fel i priser på grund av felaktiga uppgifter och förbehåller oss rätten att justera priset. Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrott av tjänsten.

BETALNINGSALTERNATIV

Lonndeu erbjuder betalning med betalkort och Klarna.

PRODUKTER

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy.

Vi har ansträngt oss för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg kommer att vara korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande av oss. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med alla produkter. Alla erbjudanden för någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet. Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köpt eller erhållit kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.

KLAGOMÅL

Vi inspekterar alla produkter innan de skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att åtgärda felet. Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara. Reklamationen ska skickas omedelbart efter att felet upptäckts. Anmäl till info@lonndeu.com där du anger ditt namn, adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.

Om vi ​​inte kan åtgärda felet eller leverera en liknande produkt kommer vi att återbetala dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi ansvarar för returfrakt för godkända reklamationer. Vi förbehåller oss rätten att avslå reklamation om det visar sig att produkten inte är defekt enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid klagomål följer vi riktlinjer från Allmänna reklamationsnämnden, se arn.se.

RIKTIGHET I FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår egen bedömning, tycks läggas av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. För mer information, läs vår returpolicy.

TREDJE PART LÄNKAR

Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår webbplats kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för någon skada eller skada relaterad till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noggrant tredjepartens policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor angående produkter från tredje part bör riktas till tredje part.

PERSONLIG INFORMATION

Ditt inlämnande av personlig information via butiken styrs av vår integritetspolicy.

FEL, ONEXAKTIGHETER OCH UNDANTAG

Ibland kan det finnas information på vår webbplats som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktavgifter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning). Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information på vår webbplats inklusive utan begränsning prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag.

FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR

Du är förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll:

(a) för alla olagliga ändamål; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att göra intrång i eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information;

(g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att spam, nätfiska, pharm, förevändning, spindel, krypa eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna för Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten. Vi tar inte ansvar för förseningar/fel på grund av omständigheter utanför företagets kontroll (Force Majeure). Dessa omständigheter kan till exempel vara arbetskonflikt, brand, krig, myndighetsbeslut, minskad eller utebliven leverans från leverantör. Vidare tas inget ansvar för eventuella ändringar av produkter/produktegenskaper som har ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Lonndeu och vårt moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda ofarliga från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, gjorda av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom referens, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

GÄLLANDE LAG

Dessa villkor och eventuella separata avtal ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Stockholm, Sverige.

ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa villkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats efter att eventuella ändringar av dessa villkor publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.