algemene voorwaarden

BEVESTIGING

Wanneer u uw bestelling heeft afgerond, wordt er een orderbevestiging naar uw e-mailadres gestuurd. In de bevestiging vind je alle informatie over producten, prijs, factuur- en afleveradres.

PRIJZEN

Alle prijzen in de winkel zijn vermeld in uw lokale valuta en alle prijzen zijn inclusief 25% BTW. Wij behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen als gevolg van prijswijzigingen van leveranciers, drukfouten in de prijslijst en fouten in prijzen als gevolg van onjuiste informatie en behouden ons het recht voor om de prijs aan te passen. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de service.

BETALINGSALTERNATIEVEN

Londeu biedt betaling via betaalkaart en Klarna.

PRODUCTEN

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van uw computermonitor nauwkeurig is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst die op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dit verboden is. We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

KLACHTEN

Wij inspecteren alle producten voordat ze naar u worden verzonden. Mocht het product toch beschadigd zijn, dan verplichten wij ons in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake consumentenbescherming om het defect te herstellen. U dient altijd contact met ons op te nemen voor goedkeuring voordat u een defect artikel retourneert. De klacht dient direct na ontdekking van het gebrek te worden verzonden. Meld je bij info@lonndeu.com waar je je naam, adres, e-mailadres, ordernummer en een omschrijving van de fout vermeldt.

Als we de fout niet kunnen herstellen of een soortgelijk product niet kunnen leveren, zullen we u het defecte product terugbetalen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming. Bij goedgekeurde klachten zijn wij verantwoordelijk voor de retourzending. We behouden ons het recht voor om een ​​klacht te weigeren als blijkt dat het product niet defect is in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake consumentenbescherming. Bij klachten volgen wij de richtlijnen van de Algemene Klachtencommissie, zie arn.se.

NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze website beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleid.

FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie of op een gerelateerde website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). We zijn niet verplicht om informatie op onze website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet.

VERBODEN GEBRUIK

Het is u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken:

(a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken;

(g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet zal beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scraping; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor indirecte schade die kan ontstaan ​​door het product. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor vertragingen / fouten als gevolg van omstandigheden buiten de macht van het bedrijf (Overmacht). Deze omstandigheden kunnen bijvoorbeeld arbeidsconflict, brand, oorlog, overheidsbesluit, verminderde of geen levering van leverancier zijn. Verder wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor eventuele wijzigingen aan producten / producteigenschappen die zijn gewijzigd door de respectievelijke leverancier en andere factoren buiten onze controle.

VRIJWARING

U stemt ermee in Londeu en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij bevatten door middel van verwijzing, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Stockholm, Zweden.

WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website na het plaatsen van wijzigingen in deze voorwaarden betekent dat u deze wijzigingen accepteert.